Statistikk

Se statistikk over samlingene; antall objekter, utvikling over tid osv.


Lag DOI

Lag en lenke til dataene fra samlingsobjektene. Ved utlån av materiale eller bruk av objekter til forskning kan man få en DOI som kan puttes i en vitenskapelig artikkel slik at man kan refere til samlingene på en entdig måte. Dette er en forutsettning for å kunne utnytte de muligheter som ligger i bionomia.


Feil i dataene

Utnytt de verktøy som tilbys fra GBiF og Bionomia til å oppdage feil i dataene, som for eksempel


Last ned data fra artsobservasjoner

Last ned data og bilder fra artsobservasjoner i et format som gjør det lett å importere det til MUSIT-databasen.


Sopp Lav Pattedyr Herptiler Fugler Sommerfugler

Finn et lån

Sjekk om et objekt er utlånt og hvilken lånesak det tilhører.


Etiketter

Skriv ut etiketter.